diyabetik-noropati-belirtileri
Diyabetik Nöropati Neden Olur
14 Ocak 2017
diyabetik-noropati-belirtileri
Diyabetik Nöropati Nedenleri
7 Şubat 2017

Nöropati Nedir

Uzman Desteği Alın

Nöropati Nedir

Nöropati nedir, nöropati, diyabetik nörapati tipleri, diyabetik nöropati tipleri nelerdir, hakkında merak ettikleriniz için yazılmış makale.

Nöropati sinirlerdeki hastalıkları ifade eden bir terimdir. Nöro “sinir” pati “hastalık” anlamına gelir.
Nöropatilerin nedeni gösterilebilirse, örneğin diabette olduğu gibi diyabetik nöropati adı ile anılır. Eğer neden ortaya konamazsa idiyopatik nöropati olarak isimlendirilir.

Periferik Nöropatiler

Kendi başlarına ortaya çıkabildikleri gibi bazı hastalıklara veya ilaçlara bağlı olarak da ortaya çıkmaktadır. Kanser tedavisinde kullanılan kemoterapötik ilaçlar bunların başında gelir.
Perferik nöropatiler etkilenen periferik sinirin türüne göre farklı türlerde oluşur.

Duysal nöropati : Yalnız duyu dokunma, ağrı, ısı vb. duyuları taşıyan sinirlerin etkilendiği nöropati türüdür. El ve ayaklarda uyuşma, karıncalanma, yanma, keçeleşme, iğne batmaları, yanma gibi şikayetler görülür.

Motor nöropati : Kasları hareket ettiren, motor sinir denilen sinir liflerinin özel olarak etkilendiği nöropati türüdür. Bu nöropatide kas güçsüzlüğü, kaslarda erime, kas seyirmeleri görülebilir. Öncelikle el ve ayakları tutar, ancak ilerleyici ise solunum kasları ve yutma kaslarını etkileyebilir.

Motor ve duysal nöropati (sensorimotor) : Hem motor hem de duysal sinir liflerinin etkilendiği nöropatidir. Hem kas güçsüzlüğü hem de yukarıda söz edilen duysal belirtiler görülür.

Mononöropati : Tek bir periferik sinirin tutulduğu nöropati türüdür. Örneğin mediyan nöropati, ulnar nöropati gibi.

Otonomik nöropati : Sempatik ve parasempatik otonomik sinir sistemine ait liflerin etkilendiği nöropati türüdür. Bu nöropatide terleme bozukluğu, termoregülasyon sorunları, kardiyak ritm bozuklukları, ani tansiyon değişiklikleri, hipotansiyon, erektil disfonksiyon, seksüel bozukluklar, iktidarsızlık sık görülür. Yaşam riski içeren ciddi bir nöropati türüdür.

Polinöropati : Çok sayıda sinirin eş zamanlı tutulduğu, çoğunlukla simetrik, bacaklarda daha belirgin olan. Belirtilerin el ve yakalrın uç noktalarında olduğu nöropati türüdür.

Nöropati nedenleri

Çok ayrıntılı incelemelere rağmen nöropatilerin ancak %65-70’inde hastalığın nedeni ortaya konabilir. % 30 olguda etken hiç bir zaman bulunamaz.

B12 vitamini veya folik asit eksikliği : Özellikle duysal sinirlerde olmak üzere periferik nöropati ve omurilikte hasara yol açabilmektedir.
B12 eksikliğinde ayrıca demans yani unutkanlık ta görülmektedir.

Diabetes Mellitüs (Şeker Hastalığı) : Periferik nöropatinin en sık nedenidir. Tüm diyabetik hastaların yaklaşık yarısında 25 yıllık hastalık süresinde nöropati gelişimi görülmektedir. Son TURDEP çalışması sonuçlarına göre ülkemizde şeker hastalığı sıklığı %14’tür. Yani her 100 kişiden 14’ünde şeker hastalığı mevcuttur. Bunların en az yarısında nöropati gelişecek olması nasıl bir tablo ile karşı karşıya olduğumuzu göstermektedir.

İlaçlar : En sık olarak kemoterapi ilaçları nöropati gelişimine yol açar. Ayrıca antiviral ilaçalr, anti tüberküloz bazı ilaçlar, bazı antibiyotikler hatta bazı vitaminlerin aşırı dozda alınımında nöropati gelişebilmektedir.

Kanser : Kanserin uzak etkilerinden biri, kanser hücrelerinin salgıladığı bazı maddelerin etkisi ile sinirlerde hasra oluşmasıdır. Oluşan bu hasar tüm sinirleri etlilediği gibi, tümörün yakınındaki sinir sirayet etme gibi nedenlerle ortaya çıkar. En sık akciğer kanserleri, kan kanserleri (lenfoma) veya anormal proteinlerin üretildiği multipl myeloma gibi hastalıklar nöropati nedeni olmaktadır. Bu tür nöropatiler paraneoplastik sendrom tanımı içine girer.

Entoksikasyonlar : Tarım ilaçları, böcek ve sinek ilaçları (organofosfatlar), tiner, hekzan. Solvent veya çözücü maddeler, civa, kurşun gibi çevresel toksinler periferik nöropatiye yol açabilmektedir.

Alkol aşırı kullanımı : Yüksek miktarda alkol kullanımı özellikle alt ekstremitelerde hakim duysal, küçük çaplı lif tutulumu ile giden nöropatiye neden olur. Doğrudan alkolün etkisine bağlı olduğu gibi, yoğun alkol kullanımının yol açacağı beslenme bozukluklarına bağlı olarak ta gelişebilir.

Kronik Böbrek Yetmezliği : Kronik böbrek yetmezliği bulunan hastalarda kanda üre düzeyinin yükselmesi ve eşlik eden elektrolit (Na, K, Ca, Mg) dengesizlikleri nedeniyle oluşabilir. Hem duysal hem de motor nöropatiye yol açmaktadır.

Kronik Karaciğer yetmezliği : Siroz nedeniyle de polinöropati oluşumu görülmektedir. Vücuttan atılamayan toksik madde birikimleri sonucu görülür.

Enfeksiyonlar : Doğrudan sinirleri tutan, zona, HIV, Lyme, CMV, EBV enfeksiyonu, Batı Nil virüsü hastalıkları nöropati oluşuma yol açabilmektedir.

Guillain, Barre sendromu : Genellikle geçirilen bir barsak enfeksiyonu sonrası (C. jejuni) 1-2 hafta içinde başlayan hızlı seyirli. Solunum tutuluşu yapabilen önemli ve aciliyet gösteren bir nöropati ortaya çıkabilir. Motor sinirler daha belirgin tutulur.

Diyabetik Nöropatiler : 

Diyabetik hastaların %50 sinde 25 yıllık hastalık süresi içinde diabetik nöropati gelişmektedir. Diabetik hastada nöropati gelişimine neden olan faktörler; kötü kan şekeri kontrolü, genetik etkenler, sigara, alkol, hipertansiyon ve kan yağ düzeyilerindeki anormalliklerdir.
Diyabetik nöropati değişik şekillerde ortaya çıkar: distal simetrik, asimetrik , mononöropatiler ve kraniyel nöropatilerdir. En sık karşılaşılan formu distal simetrik polinöropatilerdir. Diyabetik bir hastada ilk belirtiler, özellikle geceleri ayaklarda yanma, üşüme, keçeleşme, uyuşma gibi duysal yakınmalardır. Hastalık giderek ilerliyerek el ve kollara da yayılır. Başlangıçta yalnız duysal belirtiler varken daha sonra ellerde ve ayaklarda hafif orta şiddette kas güçsüzlüğü de buna eklenir.

Bağ dokusu hastalıkları : Romatizmal hastalıkların seyri sırasına sıklıkla nöropati karşımıza çıkar. Romatoid artrit, Sjögren sendromu, PAN, SLE bu hastalıklara örnektir.

Herediter (ailevi) nöropatiler : Bu tür nöropatiler çoğunlukla çocukluk yaşlarında başlaralar ve ilerleyici özellik gösterirler. Charcot Marie Tooth hastalığı buna örnektir.

Diyabetik nöropati gelişiminden korunma için iyi kan şekeri kontrolü olmazsa olmazdır. Daha sonra sigara, alkolden uzak durma ve düzenli egzersiz, yürüme alabileceğimiz en önemli önlemlerdir.

Nöropati Nedir, hakkında merak ettikleriniz için yazılmış makaleyi okudunuz. Nöropati Nedir, hakkında detaylı bilgi için bizi arayın.

Uzman Desteği Alın

Comments are closed.